Powerbrein

Parkinson en het brein

De ziekte van Parkinson uit zich niet alleen in lichamelijke ‘ongemakken’. De ziekte kan ook mentale veranderingen tot gevolg hebben; veranderingen in waarnemen, in denken, redeneren en onthouden.

Dat noemt men ook wel ‘cognitieve’ veranderingen.

Veel mensen met Parkinson ervaren dat het opnemen en verwerken van informatie hen meer moeite gaat kosten, waardoor bijvoorbeeld lezen en luisteren minder makkelijk gaan. Ook geheugenproblemen komen regelmatig voor.

Een greep uit de veranderingen waarmee u te maken kunt krijgen:

  • moeite met onthouden
  • moeite met het houden van overzicht
  • moeite met meer dingen tegelijk doen
  • moeite met schakelen tussen onderwerpen
  • moeite met teksten en het volgen van tv-programma’s
  • moeite met het voeren van gesprekken

Bij FysioAlign hebben we een cursus gemaakt die aandacht besteedt aan de mentale veranderingen die zich vaak bij Parkinson voordoen: PowerBrein

Doel van deze cursus is bewustwording van dergelijke beperkingen. En technieken leren om deze beperkingen zelf beter op te vangen.

Een belangrijk aspect is contact met lotgenoten, om ervaringen uit te wisselen en elkaar steun en tips geven.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Er wordt vooral praktisch gewerkt. We beginnen iedere les met een PWR!training. Na de pauze richten we ons op bespreken van en praktische oefeningen uit het thema van die les. Bij de een na laatste bijeenkomst zijn partners, mantelzorgers en kinderen te gast.