Initiatief nemen

In de les over stress en angst hebben we besproken hoe je om kan gaan met deze verstorende emoties en daarbij meer compassie kan ontwikkelen met jezelf. Een veel voorkomende klacht van mensen met Parkinson is dat je meer moeite hebt met initiatief nemen, in vergelijking met je leven voor de diagnose.

Meestal lukt het wel om taken te doen die echt moeten, zoals het invullen van formulieren of afspraken maken. Dat heeft alles te maken ordenen en plannen, zoals besproken in les 3.

Moeite met of gebrek aan initiatief kan veel verschillende oorzaken hebben.  En het is de moeite waard om dat uit te zoeken, want aan sommige oorzaken kan iets gedaan worden. Initiatief wordt geregeld in de frontaalkwab van de hersenen. De frontaalkwab regelt ook ons gedrag en onze impulsen en alles wat wij bewust doen. Mensen met Parkinson maken veel gebruik van hun frontaalkwab. Om als het ware alle handelingen te bedenken. Overbelasting kan dan op de loer liggen: er is geen ruimte meer voor andere taken. We noemen dat een “brain freeze” naar analogie van freezing tijdens het lopen. Freezing is een schakelprobleem, zoals we gezien hebben in les 5. Schakelen is moeilijk als het werkgeheugen vol zit. Een vol werkgeheugen leidt ook tot overbelasting.

Lage bloeddruk en slechte nachtrust kunnen ook oorzaken zijn van lusteloosheid en initiatiefverlies.

Tenslotte kunnen lusteloosheid, gebrek aan initiatief en motivatie in combinatie, ook duiden op een depressie.

Tips:

  • Maak een stappenplan, eventueel met je partner. Wat vond je vroeger leuk en hoe kan je dat weer inpassen in je leven
  • Zorg voor voldoende prikkels (maar voorkom overprikkeling): muziek, kunst, uitstapjes
  • Stimuleer vrienden en bekenden om te blijven komen en ga zelf ook op visite
  • Blijf klusjes zelf doen. Mensen willen je graag iets uit handen nemen, maar dat stimuleert je eigen intitatief niet
  • Maak een planning, houd een vaste structuur aan en stel prioriteiten
  • Let op de balans tussen rust en activiteit
  • Versterk je eigen effectiviteit

Meditatie en Mindfulness

We hebben vorige keer gezien dat stress een negatieve invloed heeft op de verschijnselen van Parkinson. Ontspanning is een belangrijk hulpmiddel om stress te verminderen. En ontspanning helpt ook bij een zogenaamde brain freeze ten gevolge van overbelasting van de frontaalkwab.

Mindfulness en meditatie hebben voor sommige mensen een zweverig imago. We bedoelen er niets anders mee dan dat je de tijd neemt om even stil te staan bij de gedachten die je op dit moment hebt (of misschien niet hebt). Zonder oordeel, zonder erop te reageren. Dat je even de tijd neemt om te letten op je eigen ademhaling.

Controle ontwikkelen over je gedachten, over je ademhaling is als het aanleren van een nieuwe manier van lopen: het kost tijd en vereist je aandacht.

Mindfulness is verkeren in het hier en nu. Als mens met Parkinson is dat wat je steeds doet om de gewone dagelijkse dingen uit te voeren: je aandacht is in het hier en je focust op hetgeen je aan het doen bent. Wanneer je behoefte hebt om te ontspannen en je hoofd leeg te maken, zodat er weer ruimte komt, kan je die tactiek bewust toepassen.  In het kader staat een simpele ademhalingsmeditatieoefening

Ga terug