Inleiding

Wat kan er allemaal veranderen als je Parkinson hebt?

Vaak hoor ik mensen zeggen:  “ik wil dat net zo doen als andere mensen van mijn leeftijd” of “Ik was altijd gewend om het zo te doen en nu lukt het niet meer” Blijkbaar verandert er dus iets als je Parkinson hebt, iets dat je doen en laten beïnvloedt en aanpassingen vereist.

Fysieke veranderingen

Stijfheid, traagheid van bewegen en beven zijn de meest bekende lichamelijke veranderingen bij Parkinson. Ze ontstaan meestal langzaam, aanvankelijk merk je het meer als ongemak. Het beven komt niet bij iedereen voor, maar als het voorkomt is het hinderlijk en vermoeiend. Door de stijfheid en traagheid van bewegen, kost alles meer tijd en energie. Ook gaat bewegen niet meer automatisch. Dat levert problemen op met houding en evenwicht.

Een ander fysiek verschijnsel is het verdwijnen van de reuk. Ook dit komt niet bij iedereen voor. Reuk is erg belangrijk voor je smaak, zonder reuk proef je gerechten niet meer zo goed. Daardoor kan eten minder smaken.

De mimiek van het gezicht verandert, waardoor een maskergelaat kan ontstaan. Soms kan dat leiden tot misverstanden doordat mensen denken dat je boos, verdrietig of ongeïnteresseerd bent.

Een opvallende fysieke verandering is het kleiner worden van je handschrift, soms wordt het zelfs onleesbaar.

Deze lichamelijke veranderingen, vooral traagheid, stijfheid en beven, lijken op veranderingen die ook optreden bij spanning. En ze veroorzaken ook spanning, zonder dat er een aanleiding van buitenaf voor is.

Cognitieve veranderingen

Parkinson gaat vaak gepaard met een toegenomen gevoeligheid voor spanning en veranderingen in denken en reageren. Het kost meer moeite om overzicht te houden.

Het vermogen om initiatief te nemen vermindert, waardoor het lastig is een eerste stap te zetten. Soms laat je het dan maar helemaal achterwege, terwijl je wel gemotiveerd was om iets te gaan doen.

Informatie verwerken wordt moeilijker. Dat uit zich bijvoorbeeld in het voeren van intensieve of lange gesprekken. Je hebt dan meer tijd nodig om een reactie te  geven of het vinden van de juiste woorden is lastig. Dat kan heel belemmerend werken.

Het inschatten van je eigen mogelijkheden en beperkingen wordt moeilijker. Vaak merken anderen dat eerder op dan jezelf en dat kan leiden tot problemen in je relatie en in sociale contacten.

Sociale veranderingen

Parkinson is een ziekte die zichtbare symptomen heeft. Zonder voorkennis kunnen die symptomen verkeerd geïnterpreteerd worden. En dat heeft invloed op sociale contacten. Denk daarbij aan de veranderde mimiek en de vertraagde informatieverwerking die tot misverstanden in de communicatie kunnen leiden.

Ga terug