Schakelen en reageren

Soms hebben mensen met Parkinson moeite met het verplaatsen van de aandacht van het ene naar het andere onderwerp. Dat noemen we “schakelproblemen” Dingen die je net hebt meegemaakt of gedacht, dringen zich als het ware vanzelf op en vermengen zich met andere onderwerpen of ervaringen. Dat geldt ook voor dingen die je net gezien, gehoord of gevoeld hebt. Zo kan het zijn dat je woorden uit het ene gesprek meeneemt naar het volgende gesprek. Of ineens terugkomt op een onderwerp dat al was afgesloten. Het lijkt dan net of er flarden in je geheugen zijn blijven hangen. Dat is ook werkelijk zo: je werkgeheugen is niet goed leeggemaakt, als een schoolbord dat niet goed werd uitgeveegd.

De oorzaak van deze schakelproblemen ligt in de verstoorde dopaminehuishouding in de basale kernen van de hersenen. De basale kernen zijn het schakelstation voor bewegen, voor denkprocessen en regelen je gemoedstoestand. Blokkades in de basale kernen hebben verstrekkende gevolgen en veroorzaken problemen bij

  • Vloeiende bewegingen met als gevolg freezing bij lopen, maken van bochtjes en passeren van nauwe doorgangen
  • Wisselen van gemoedstoestand (huilen en lachen waar dat gepast is)
  • Interpreteren van emoties van anderen, aanvoelen van vreugde en verdriet van anderen
  • Nemen van besluiten waarbij verschillende inzichten moeten worden afgewogen

Deze moeilijkheden met schakelen tussen emoties, gedachten en bewegingen veroorzaken starheid op allerlei vlakken.  Deze starheid heeft veel gevolgen: beginnen is moeilijk, veranderen van mening is moeilijk en schakelen tussen emoties ook. Dit maakt dat je soms kan volharden in een bepaalde houding of in somberheid. En dat kan gevolgen hebben voor relaties met andere mensen.

Als beginnen moeilijk is, heb je misschien een duwtje nodig van iets of iemand. Wie of wat kan helpen bij het vinden van je startknop?

  • Mensen in je omgeving, door het probleem uit te leggen en afspraken te maken dat ze je een zetje geven wanneer je daarom vraagt
  • Gekleurde briefjes
  • Metronoom
  • Schriftje
  • Vaste patronen aanhouden
  • Rocking, heen en weer wiebelen

Ga terug